Info till dig som tävlingssimmare

Här hittar du information kring vad som gäller vid anmälan och deltagande på tävlingar. 

Anmälan:
Prata med din tränare vilka grenar du bör simma. Du anmäler dig sedan själv via dina sidor eller appen. Vid endagarstävling står KSS för maximalt fem-sex starter och vid flerdagarstävling för maximalt fyra starter per dag. Detta för att du ska orka hela tävlingen.
Extra starter faktureras 100kr/start.

Efteranmälan:
Vi erbjuder inte efteranmälan, mer än vid undantag då detta ger klubben extra administration. Vid en eventuell efteranmälan betalar du den extra kostnaden.
Vid efteranmälan med boende är det inte säkert att du kan bo med klubben.

Vid flerdagarstävlingar med boende och mat:
Meddela vid anmälan eller snarast efter om du inte tänker bo eller äta (eller resa) med klubben. Det underlättar vår planering inför tävlingen. Meddelar du det senare än två veckor före tävling kan vi behöva fakturera full avgift för  logi och mat om det inte längre går att avboka för klubben. (Gäller inte vid sjukdom)

Kostnad för tävlingar*:
En dag: 450kr (utan boende, mat och resa)
Två dagar: 750kr (utan boende, mat och resa)
Två dagar, en övernattning: 1150kr (inkl middag dag1 och frukost samt lunch dag 2, egen transport)
Två/tre dagar, två övernattningar: 1550kr (inkl sex måltider-middag dag 1 till lunch dag 3, egen transport som regel)
Mästerskap (SM/JSM, SUMSIM): 1550kr (inkl. måltider, resa och boende)

* undantag finns då simmaren får stå för en större kostnad ex. Swim Open.
50 kronor av tävlingskostnaden är administrativ avgift för KSS.

Ny som tävlingsimmare
Skoj att du eller ditt barn vill tävla för KSS. Här hittar du en checklista inför tävling för dig som är ny. 

Checklista inför simtävling

Tävlingskalendern
All information kring vilka tävlingar som är aktuella för ditt barn samt information inför tävlingen hittar ni i tävlingskalendern. Före du anmäler är det viktigt att läsa all information och även ta del av inbjudan från simtävlingen. 

Till tävlingskalendern