Simskolegrupper

Gruppnivåer

Simskolan Simlinjen har verksamhet för barn mellan 2-15 år. Vi har olika nivåer med grupperna från baddare till teknikgrupp. Alla våra grupper ligger på söndagar och är från 30-50 min långa beroende på nivån.  Terminen är på 10 tillfällen.
 


Baddaren

Baddaren

Baddaren är till för dem som behöver skapa vattenvana från grunden, har barnet redan vattenvana, d.v.s. kunna doppa hela huvudet och få stänk i ansiktet, rekommenderar vi Sköldpaddan istället som ett första steg eller fortsättning från tidigare grupper. Leken är ett naturlig del i barnens liv som vi använder för att nå de delmoment som finns på respektive nivå. Om barnet har god vattenvana sker inlärningen oftast fortare för att tillslut bli simkunnig. Vi varvar lek med simning och övningar för förbättrad vattenvana.

Ålder: Minst fyllda 4 år under terminen och kan bottna vid 75 cm djup!
Bassäng: Motionsbassängen, 6-banorsbassängen med höj- och sänkbar del
Förkunskaper: Inga
Målsättning: Ta Baddaren grön, Baddaren blå, Baddaren gul - kunna doppa huvudet, bubbla, glida och hoppa från kanten. Märkestagning för baddaren grön och blå sker på grunt vatten medan märkestagning för baddaren gul utförs på djupt vatten där märkestagaren inte bottnar. 
Kurstillfällen: 1 gång/vecka, 10 gånger
Märkena finns att köpa i direkt anslutning till avslutningen eller via webben.

Fisken

Fisken

Fisken
I fisken fortsätter barnen på ett lekfullt sätt att utveckla sina kunskaper i vattenvana och siming. Vi lägger i Fisken fokus på att förbättra barnens simteknik i de olika simsätten då man med god simteknik sparar kraft och orkar simma längre sträckor. Utifrån detta är även uthållighet en central del i Fisken. I Fisken börjar fjärilsim introduceras.  

Ålder: Från ca 6 år
Bassäng: Motionsbassängen, 6-banorsbassängen med höj- och sänkbar del
Förkunskaper: Motsvarande Pingvinen guld - kunna simma minst 10 meter crawl, ryggsim och bröstsim på djupt vatten.
Målsättning: Ta Silverfisken, Guldfisken och Järnmärket. Kunna simma 50 meter bröstsim 25 meter crawl och 25 meter ryggsim på djupt vatten, flyta 1 minut eller tio meter samt dyka från kanten på djupt vatten. 
Kurstillfällen: 1 gång/vecka, 10 gånger
Tidigare medlemmar har förtur till nästa termins platser.
Märkena finns att köpa i direkt anslutning till avslutningen och på webben.

Sköldpaddan

Sköldpaddan:

Sköldpaddan är en nybörjarnivå för barn med vattenvana, d.v.s. som inte har problem med att doppa hela huvudet eller få stänk i ansiktet. Även i Sköldpaddan varvas lek med vattenvaneövningar och vi tränar på att flyta och simma de olika simsätten: crawl, ryggsim och bröstsim.

Ålder: Minst fyllda 4 år innan terminsstart
Bassäng: Motionsbassängen, 6-banorsbassängen med höj- och sänkbar del
Förkunskaper: Tagit Baddaren blå
Målsättning: Ta Sköldpaddan - kunna flyta i ryggläge och därefter rotera över till magläge utan att röra botten och Bläckfisken. Samt kunna simma 5 meter crawl, ryggsim och bröstsim på grunt vatten. 
Kurstillfällen: 1 gång/vecka, 10 gånger
Tidigare medlemmar har förtur till nästa termins platser.
Märkena finns att köpa i direkt anslutning till avslutningen och på webben.

Pingvinen

Pingvinen

Pingvinen
I Pingvinen fortsätter vi att öva på att flyta och simma. För att nå de olika målen varvas lek och vattenvaneövningar med simövningar. I Pingvinen tränar vi på simsätten; crawl, ryggsim och bröstsim både på grunt och djupt vatten. I Pingvinen börjar dyka från kanten introduceras.

Ålder: Från ca 5 års ålder
Bassäng: Motionsbassängen, 6-banorsbassängen med höj- och sänkbar del
Förkunskaper: Motsvarande Bläckfisken - kunna simma minst 5 meter crawl, ryggsim och bröstsim.
Målsättning: Ta Pingvinen silver och Pingvinen guld samt hämta föremål från botten med båda händerna på grunt vatten, flyta 10 sekunder på djupt vatten och hoppa i från kant på djupt vatten. Samt kunna simma 10 meter crawl, ryggsim och bröstsim på djupt vatten. 
Kurstillfällen: 1 gång/vecka, 10 gånger
Tidigare medlemmar har förtur till nästa termins platser.
Märkena finns att köpa i direkt anslutning till avslutningen och på webben.

Guldhajen

Guldhajen
I Guldhajen tränas simteknik och uthållighet i alla simsätt. Vi tränar också på att flyta, dyka och glida. I Guldhajen går de djupare in på simsättet fjärilsim samt andningsteknik i crawl och bröstsim, här övas också starter och vändningar. Under ett tillfälle testar vi på klädsim samt lär oss om livräddning, bad- båt- och isvett. 

Ålder: Från ca 6 år
Bassäng: Motionsbassängen, 6-banorsbassängen med höj- och sänkbar del.
Förkunskaper: Motsvarande Hajen silver - Hajen silver: kunna simma 100 meter valfritt simsätt varav 25m i ryggläge samt 50 meter crawl, 50m ryggsim och 50m bröstsim.
Målsättning: Ta bronsmärket och Hajen guld- Simma 200 meter varav 50 meter på rygg). Samt 100 meter crawl, 100 meter ryggsim, 100 meter bröstsim och 100m medley. 
Kurstillfällen: 1 ggr/vecka 10 gånger
Tidigare medlemmar har förtur till nästa termins platser.
Märkena finns att köpa i direkt anslutning till avslutningen och på webben.

 

Silverhajen

Silverhajen
I Silverhajen tränas simteknik och uthållighet i alla simsätt. Vi tränar också på att flyta, dyka och glida. I Silverhajen går de djupare in på simsättet fjärilsim samt andningsteknik i crawl och bröstsim, här introduceras också starter och vändningar. 

Ålder: Från ca 6 år
Bassäng: Motionsbassängen, 6-banorsbassängen med höj- och sänkbar del.
Förkunskaper: Motsvarande Järnmärket - kunna simma 50 meter bröstsim, 25 meter crawl samt 25 meter ryggsim.
Målsättning: Hajen Brons och Hajen Silver - Simma 100 meter varav 25 meter på rygg. Samt 50 meter crawl, 50 meter ryggsim, 50 meter bröstsim och 50m medley. 
Kurstillfällen: 1 ggr/vecka 10 gånger
Tidigare medlemmar har förtur till nästa termins platser.
Märkena finns att köpa i direkt anslutning till avslutningen och på webben.

Teknikskola

Teknikskola
Teknikskolan är första steget mot tävlingssimningen. Här fortsätter vi bygga på teknik och uthållighet i bröstsim, ryggsim, crawl och fjärilsim. Barnen tränar även starter och vändningar. Under ett tillfälle testar vi på klädsim samt lär oss om livräddning, bad- båt- och isvett. 

Ålder: Från ca 7 år
Bassäng: Motionsbassängen, 6-banorsbassängen med höj- och sänkbar del
Förkunskaper: Motsvarande märket Hajen guld - kunna simma 200 meter varav 50 ryggsim samt 100 meter crawl, 100 meter ryggsim och 100 meter bröstsim.
Målsättning: Ta Simborgarmärket, vattenprovet och silvermärket  
Kurstillfällen: 1 ggr/vecka 10 gånger
Tidigare medlemmar har förtur till nästa termins platser.
Märkena finns att köpa i direkt anslutning till avslutningen och på webben.

Fortsättningsgrupp

I Fortsättningsgruppen tränar vi upp vår uthållighet och utvecklar vår simteknik inom samtliga fyra simsätt. I träningen ingår dykning, flytträning, starter och vändningar. Under ett tillfälle testar vi klädsim samt lär oss om livräddning, bad-, båt- och isvett. När man genomgått samtliga steg i Simlinjen finns möjlighet att pröva på träning i föreningens tränings- och tävlingsgrupper där man vidare kan utvecklas som simidrottare om intresse för det finns.

Ålder: Från ca 7 år
Bassäng: Motionsbassängen, 6-banorsbassängen med höj- och sänkbar del
Förkunskaper: Motsvarande Simborgarmärket och Teknikplakett silver.
Målsättning: Ta Kandidaten 
Kurstillfällen: 1 ggr/vecka 10 gånger
Märkena finns att köpa i direkt anslutning till avslutningen och på webben.